Hyvän tahdon tarina

Hyvän tahdon tarina

KATSOTAAN JA KUUNNELLAAN ENSIN SATU HYVÄN TAHDON TARINA.
(Linkki videoon)

PALAUTETAAN SEN JÄLKEEN MIELEEN TARINA KUVIEN AVULLA.
(Kuvat voi suurentaa klikkaamalla.)

  • Mitä kestävä tulevaisuus mielestäsi tarkoittaa?
  • Mitä hyvään tulevaisuuteen liittyviä asioita löydät kuvista?
  • Mikä hetki jäi sinulle sadusta erityisesti mieleen? Miksi?
  • Millaisia erilaisia tunteita Hiphei, Pikku Pii ja äiti tunsivat tarinan aikana?
  • Mikä on rakkain ja koskettavin satu, joka sinulle on luettu lapsuudessasi?